JOKER

Lidmarkens Mac Scot

Joker

Joker är en medelstor hane. Han är en snäll, pigg och glad hane med mycket busig i sig. Joker har även varit lätt lärd.

2001-12-13 HD - A
2001-12-13 ED - UA (0)

S12458/2000 
Lidmarken's
Mac Scot

S1754/96 S
SVCH SU(U)CH
Älvgårdens Baron Herzog
S34716/91 S
INTUCH SUCH
Älvgårdens Black wolf
S35710/88 S
Knorrs Sjörövare
S44551/87 S
S VCH SUCH
Älvgårdens Yakima
S35092/91 S
SUCH
Lillimar's At Last
S10844/81 S
SUCH
Sauranor
S24906/84 B
FIUCH SUCH
Älvgårdens Kahlua
S29870/97 S
Älvgårdens Domaine Du Petit Chene
S29321/95 S
Begin's Bless You
S56802/93 S
Älvgårdens Black Ribbon
S58979/91 S
Lady Upstream's Crown Viktoria
S53788/94 S
SUCH
Masterkey's Reserve De La Comtesse
S62211/92
Älvgårdens Rodney Strong
S69182/90 B
SJCH SUCH
Älvgårdens Royal Cream

Upp