NATUR & FÅGLAR

Här kommer mitt natur- och fågelintresse att skildras. Foton och beskrivningar av olika fåglar samt vad naturen har att ge.

Jag är en naturmänniska då jag ofta sedan liten följt med mina föräldrar i skog och mark och när jag blivit äldre växte intresset för fåglar fram och därför är jag medlem i ornitologiska föreningen i mitt område.