Testresultat från MH

Här nedan kan ni läsa resultatet från Fames MH-test.

1 a: KONTAKT - Hälsning
(4) Tar kontakt själv eller besvarar kontaktsök.
1 b: KONTAKT - Samarbete
(4) Följer villigt med. Engagerar sig i testledaren.
1 c: KONTAKT - Hantering
(3) Accepterar hantering
2 a: LEK 1 - Leklust
(3)Startar långsamt, blir aktiv, leker.
2 b: LEK 1 - Gripande
(3) Griper tveksamt eller med framtänderna.
2 c: LEK 1 - Dragkamp
(1) Griper inte.
3 a: FÖRFÖLJANDE
(1+1) Startar inte/når inte fram till hjul 1. X2
3 b: GRIPANDE
(1+1) Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. X2
4 AKTIVITET  
(3) Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.
5 a: AVST.LEK - Intresse
(2) Kontroll, avbrott förekommer.
5 b: AVST.LEK - Hot/agg.
(1) Visar inga hotbeteenden
5 c: AVST.LEK - Nyfikenhet
(1) Går inte fram till figuranten i tid.
5 d: AVST.LEK - Leklust
(1) Visar inget intresse.
5 e: AVST.LEK - Samarbete
(1) Visar inget intresse
6 a: ÖVERRASKNING - Rädsla
(2) Hukar sig och stannar.
6 b: ÖVERRASKNING - Hot/agg.
(1) Visar inga hotbeteenden.
6 c: ÖVERRASKNING - Nyfikenhet
(5) Går fram till overallen utan hjälp.
6 d: ÖVERRASKNING - Kvarstående rädsla
(1) Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
6 e: ÖVERRASKNING - Kvarstående intresse
(1) Visar inget intresse.
7 a: LJUDKÄNSL. - Rädsla
(4) Flyr mer än 4 meter.
7 b: LJUDKÄNSL. - Nyfikenhet
(4) Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet.
7 c: LJUDKÄNSL. - Kvarstående rädsla
(1) Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
7 d: LJUDKÄNSL. - Kvarstående intresse
(1) Visar inget intresse.
8 a: SPÖKEN - Hot/agg.
(4) Visar flera hotbeteenden och någon attack.
8 b: SPÖKEN - Kontroll
(3) Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
8 c: SPÖKEN - Rädsla
(2) Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid förare. Någon avståndsreglering.
8 d: SPÖKEN - Nyfikenhet
(3) Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
8 e: SPÖKEN - Kontakt
(3) Besvarar kontakt från figurant.
9 a: LEK 2 - Leklust
(2) Leker inte men visar intresse.
9 b: LEK 2 - Gripande
(3) Griper tveksamt eller med framtänderna.
10: SKOTT  
(1) Visar ingen berördhet, snabb kontroll och sedan helt oberörd.

Upp