RUSSIN

Splash of Water's Espresso

Russin

Russin är en medelstor tik, som är lugn och sansad. Hon har lätt för att koppla av men när det gäller att arbeta är det full fart. Russin är en mycket lätt lärd tik. Hon är halvsyster till Fame.

2004-05-06 HD - D
2004-05-06 ED - UA (0)
2005-07-05 Öga - UA

S11957/2003S 
Splash of Water's Espresso

S31457/95 G
LPI SJCH
Capandus Still Got The Blues
S56320/92 S
SJCH
Manymills Hornet
KCR1025805R01
Manymills Hobby
KCSB6139BY
Manyhills Ladybird
S17227/89 S
Ginnerås Withny Houston
S20367/87 G
Caccia Monsignore
S20916/84 S
Ginnerås Dihna
S49266/98 S
S VCH
Elmhorns Diana
S17292/97 S
Loresho Twinjet
FIN15181/95 S
FIUCH
Lorensho Ozzie
SF11846/93
FIUCH FIV-95 INTUCH
Loresho Jell-O
S30332/95 S
Elmhorns Criss Cross
S62383/92 S
AUCH
Guideline's Campaign
S67367/91 S
Elmhorns Four Of Hearts

Upp