TRÄNING

Jag tycker att om man har en hund så skall man aktivera den efter vad hunden har med i sin gener.
En labradoren är en mycket god apportör och jakthund så jag tränar mina hundar i viltspår och olika apporteringsövningar.

Labradoren som jakthund

Labradoren är en av de mest användbara hundraserna när det gäller olika former av småviltsjakt. Den är en apporterande fågelhund och den är utvecklad för att arbeta efter skott, men används också med fördel som kortstötande samt vid eftersök på klövvilt. I eftersökarbetet vid skadeskjutningar är den en av de allra bästa.

Jaktprov - varför det?

I "Jaktprovsbestämmelser för retriever" står:
"Ändamål: Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet."

För att vara säkra på att hundarna alltjämt besitter de rastypiska jaktegenskaperna, kan vi pröva dem på retrieverjaktprov. Dessa arrangeras varje år (för alla retrieverraser) från norr till söder i hela landet. Hundarna är indelade i olika klasser, beroende på ålder och/eller tidigare meriter. Reglerna finns beskrivna i "Jaktprovsbestämmelser för retriever", och kan rekvireras från Svenska Spaniel och Retrieverklubbens (SSRK: s) kansli.

Från och med 2007-01-01 har Labradorklubben också rätt att arrangera officiella jaktprov dels i nybörjarklass, som s.k. särskilda prov, dels ett fullprov, d.v.s. B-prov (kallviltsprov/dummieprov i ekl) i alla klasser samt ett A-prov (jaktprov på varmt vilt) per år. Se i rutan till vänster under "Officiella prov". De särskilda proven anordnas regionalt, och praktiskt taget alltid behövs det funktionärer. Hör efter med "din" region om var, när och hur.

Träningsprov

För att starta på jaktprov, måste man träna sin hund. De flesta av Labradorklubbens regioner anordnar kurser, inofficiella jaktprov, working tester (C-prov), träningsprov och andra bra träffar.

Ovanstående text är hämtad från Labrador och Retriverklubben

Upp

Aktiviteter
På gång!
Träning